Velkommen til denne nettsiden!
  • hjemmebanner1

Pressemelding om kapitalutvidelse

Den 28. juni 2023 ble den historiske signeringsseremonien holdt i konferansesalen til Longnan kommunale regjeringsbygning.Seremonien markerte starten på en ambisiøs kapitalutvidelse og produksjonsutvidelse for et kjent selskap.Den nye investeringen på 80 millioner yuan i dette prosjektet vil definitivt fremme selskapets utvikling til et nytt nivå.

Dette store kapitalutvidelsen og produksjonsutvidelsesprosjektet vil utvilsomt endre selskapets skjebne.Med denne kapitaltilførselen på 80 millioner yuan, har selskapet som mål å styrke sin markedsposisjon og utvide produksjonskapasiteten.Derfor forventes selskapets produksjonslinjer for displaymoduler å overstige 20, noe som skaper gode muligheter for å forbedre produktiviteten og generere inntekter.

Ved å utnytte potensialet til denne kapitaltilførselen er selskapet klar til å oppnå ekstraordinære milepæler.

Prosjektet ble vellykket fullført og vil oppnå en årlig produksjonsverdi på over 500 millioner yuan.

Disse imponerende tallene fremhever selskapets enorme vekstpotensial fremover.

I tillegg vil utvidelsen av selskapets produksjonslinjer ikke bare bidra til selskapets økonomiske suksess, men vil også ha en positiv innvirkning på den lokale økonomien ved å skape flere arbeidsplasser og fremme regional utvikling.

nyheter 3
nyheter 4

Med denne kapitalutvidelsen og ekspansjonen tar selskapet et stort steg mot å bli en dominerende aktør i bransjen.

Økningen i produksjonskapasitet vil gjøre selskapet i stand til å møte økende markedsetterspørsel etter sine produkter, sikre kundetilfredshet og styrke merkevarebildet.

I tillegg vil de forbedrede produksjonsmulighetene gjøre selskapet i stand til å utforske nye markeder og konkurrere globalt.

Signeringsseremonien for dette kapitaløknings- og produksjonsutvidelsesprosjektet er en milepæl for selskapet og dets region.Den betydelige investeringen viser tillit til selskapets potensial og en forpliktelse til å frigjøre nye muligheter.Det viser også statlig støtte for å fremme økonomisk vekst og skape et godt forretningsmiljø.

For å oppsummere er signeringsseremonien for dette kapitalutvidelses- og produksjonsutvidelsesprosjektet av stor betydning for selskapets fremtid.En ekstra investering på 80 millioner yuan vil fremme utviklingen og legge grunnlaget for suksessen.Ettersom selskapets produksjonslinjer utvides til mer enn 20, og den årlige produksjonsverdien overstiger 500 millioner yuan, vil det helt sikkert bli den viktigste kraften i markedet.Prosjektet symboliserer ikke bare selskapets ambisjoner, men er også et lysende eksempel på økonomisk utvikling og samarbeid mellom privat sektor og myndigheter.


Innleggstid: 18. oktober 2023